Smluvní vztahy podle nového občanského zákoníku

20.11.2013 15:35

Na 26.11.2013 (úterý) připravujeme seminář na téma "Smluvní vztahy podle nového občanského zákoníku", který vás seznámí ze základními změnami, které přinese nová legislativa v oblasti smluvního práva. Věnovat se budeme zejména následujícím okruhům:

* nové pojetí občanského práva

* uzavírání smluv (způsob, forma, nové pojetí výkladu vůle)

* kupní smlouva

* smlouva o dílo

* nájemní smlouva, nájem bytu

* pracovní smlouva

Téma je zaměřeno jak na obecné otázky týkající se uzavírání smluv, tak na nejčastěji používané smluvní typy. Seminář je připraven prakticky, tj. nejen pro právníky, ale zejména pro běžné uživatele, kteří se smlouvami pracují a uzavírají je, ať už v zaměstnání, anebo v soukromém životě. Zaměříme se zejména na novinky a změny, které nová právní úprava přinese a které si vynutí změnu dosud zažitých postupů.

Místo konání: Hotel Angelo, konferenční prostory, Plzeň, U Prazdroje 6

Lektoři: Alena Rampasová, advokátka a mediátorka, David Navrátil, advokát

Bližší informace na vyžádání: matouskova@navratilfs.cz