Správa pohledávek

Podnikatelský úspěch závisí na několika prvcích. Kromě flexibility, schopnosti inovací, a stoprocentní spolehlivosti vašich výrobků či služeb je to i rychlost obrátky provozního kapitálu, tedy doba, za jak dlouho získáte zpět peníze, které jste investovali do výroby. Čím je tato doba delší anebo nepředvídatelnější,  tím větší starosti vám mohou vzniknout: neplánované škrty, náklady na úroky z dodatečných provozních úvěrů, omezení výroby, v krajním případě druhotná platební neschopnost.

Soudní vymáhání pohledávek musí být až tou poslední variantou; z vlastní zkušenosti víme, že je to cesta dlouhá, drahá a administrativně náročná. Je tedy potřeba soudům předcházet.

Prvním krokem je včasné odhalení problematické pohledávky a její aktivní řešení: sledování splatnosti, okamžité kontaktování dlužníka, vyjasnění nedorozumění, vysvětlení sporných položek, zaslání dodatečných podkladů, dohoda o režimu úhrady, sledování jejího dodržování. Tedy vesměs aktivity, které vás odvádějí od vaší hlavní činnosti.

Čas za vás žádný problém nevyřeší, my vám však můžeme účinně pomoci. Důvěřujte našim zkušenostem a osvědčeným postupům.