Služby

Vedení účetnictví

Abyste se mohli naplno věnovat svému podnikání, potřebujete spolehlivé partnery, kteří vám zajistí aktuální a přehledné podklady, o které se vždy můžete opřít. Bez správných informací ve správném čase dosáhnete úspěchu jen velmi obtížně. Nejde přitom jen o informace o vašich obchodních partnerech a podnikatelských příležitostech, základem je mít vždy kompletní a pravdivé informace o sobě samém. V podnikání platí stejně jako ve sportu, že nejlepších výsledků dosáhne ten, kdo dokonale zná své schopnosti a možnosti. Proto nepovažujeme účetnictví za pouhou nudnou administrativu, sloužící jen pro vyplňování formulářů a daňových přiznání. Účetnictví je v prvé řadě studnicí informací o tom, které projekty se vydařily, jaká je...

Správa pohledávek

Podnikatelský úspěch závisí na několika prvcích. Kromě flexibility, schopnosti inovací, a stoprocentní spolehlivosti vašich výrobků či služeb je to i rychlost obrátky provozního kapitálu, tedy doba, za jak dlouho získáte zpět peníze, které jste investovali do výroby. Čím je tato doba delší anebo nepředvídatelnější,  tím větší starosti vám mohou vzniknout: neplánované škrty, náklady na úroky z dodatečných provozních úvěrů, omezení výroby, v krajním případě druhotná platební neschopnost. Soudní vymáhání pohledávek musí být až tou poslední variantou; z vlastní zkušenosti víme, že je to cesta dlouhá, drahá a administrativně náročná. Je tedy potřeba soudům předcházet. Prvním krokem je včasné odhalení problematické pohledávky...